(773) 787-5220

©2016 BY JOIN COSMETIC. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

  • JO

Into the wild /W dźikość


In recent years, more and more attention has been paid to the health-promoting properties of edible mushrooms containing active biological compounds. The most important are beta-glucans, chitosan, polyphenols, i.e. those that can prevent or support the treatment of diseases such as atherosclerosis and cancer. It has been shown that eating mushrooms affects the absorption of cholesterol from the diet, causing a decrease in blood cholesterol LDL (colloquially called bad cholesterol) and not changing HDL (so-called good cholesterol).

Biologically active compounds present in mushrooms also have immunostimulatory, anti-cancer, anti-inflammatory, hypoglycemic and antioxidant activity.

However, it is worth remembering that due to the content in the cell walls of fungi of non-digested chitin, they belong to hardly digestible and long digested products in the gastrointestinal tract, they should not be consumed by children under 7 years of age, the elderly and people with gastric problems.

Wild rice is actually a grass, it contains twice as much protein as brown rice and as much as thirty times more antioxidants than white rice!

It is a source of antioxidants like vitamin C, B vitamins, unsaturated fatty acids, iron, potassium, manganese and folic acid. It can be part of the diet of people with celiac disease because it does not contain gluten. Compared to brown rice, wild rice has more fiber and less carbohydrates, which means it has a lower glycemic index and can be consumed by people on a low IG diet. Vegetarians and anemic should also reach for it - the iron in it in combination with vitamin C is perfectly absorbed.

Also, boldly praise the properties of the bear's garlic. One of the most important is its anti-cancer properties, which it owes primarily to organic sulfur compounds, that act as a powerful antioxidant.

Bear's garlic is the richest sulfur plant in Europe. On one hand, these compounds protect the body against free radicals, and on the other hand stimulate the immune system to fight cancer cells.

Research published in the Journal of the American Cancer Society shows that these compounds are extremely effective even against glioma (a type of brain cancer) and can be used as a non-invasive form of cancer treatment.

Adding burdock root or dandelion root to this wild dish and we have an amazing autumn healthy dish that satisfies more than one palate with its variety of flavors.


------------------------------------------------------------------
W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na właściwości prozdrowotne grzybów jadalnych zawierających aktywne związki biologiczne. Do wazniejszych zaliczamy beta-glukany, chitosany, polifenole czyli te które mogą zapobiegać powstawaniu czy tez wspomagać leczenie chorób, takich jak miażdżyca czy nowotwory. Wykazano, że spożywanie grzybów wpływa na absorpcję cholesterolu z diety, powodując obniżenie we krwi stężenia cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL(zwanej potocznie złym cholesterolem) i nie zmieniając stężenia frakcji HDL (tzw. dobrego cholesterolu).

Biologicznie aktywne związki obecne w grzybach wykazują także działanie immunostymulujące, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, hipoglikemiczne i antyoksydacyjne.

Warto jednak pamiętać, że ze względu na zawartość w ścianach komórkowych grzybow nietrawionej przez człowieka chityny, należą one do produktów ciężkostrawnych i długo trawionych w przewodzie pokarmowym, nie powinny być spożywane przez dzieci do 7. roku życia, osoby starsze i ludzi z problemami gastrycznymi.

Dziki ryż tak naprawdę jest trawa, zawiera dwa razy więcej białka od ryżu brązowego i aż trzydzieści razy więcej antyoksydantów od ryżu białego!

Jest on źródłem przeciwutleniaczy jak witamina C, witamin z grupy B, nienasyconych kwasów tłuszczowych, żelaza, potasu, manganu i kwasu foliowego. Może być składnikiem diety osób z celiakią gdzyz nie zawiera glutenu . W porównaniu do ryżu brązowego dziki ryż ma więcej błonnika i mniej węglowodanów, co oznacza, że charakteryzuje się niższym indeksem glikemicznym i może być spożywany przez osoby stosujące dietę niskiego IG. Sięgnąć po niego powinni także wegetarianie oraz anemicy – znajdujące się w nim żelazo w połączeniu z witaminą C doskonale się wchłania.

Smialo tez zachwale wlasciwosci niedzwiedziego czostnku. Jednym z Want to add a caption to this image? Click the Settings icon. wazniejszych to jego antynowotworowe właściwości,ktore zawdzięcza przede wszystkim organicznym związkom siarki, działającym jak silny przeciwutleniacz.

Czosnek niedźwiedzi jest najbogatszą w związki siarki rośliną w Europie. Związki te z jednej strony chronią organizm przed działaniem wolnych rodników, a z drugiej pobudzają układ odpornościowy do zwalczania komórek nowotworowych.

Z badań, które zostały opublikowane w "Journal of the American Cancer Society", wynika, że związki te są wyjątkowo skuteczne nawet wobec glejaka (rodzaj raka mózgu) i mogą być używane jako nieinwazyjna forma leczenia nowotworów.

Dorzucajac do tego korzen lopianu czy korzen mlecza i mamy niesamowita jesienna zdrowa potrawe zaspakajajaca nie jedno podniebienie swoja roznorodnoscia smakow .17 views